Kurser

Jeg har igennem årene som kommunal dagplejer gennemgået flg. kurser :

Førstehjælp

Børns motorik, sansning og bevægelse

Omsorg, motorik og sprog

Børns udvikling

Børns udtryksformer

Samspil og relationer

Anerkendende pædagogik

Samarbejde

Lærerplaner

Historiefortælling

Sproglege

Tegn til tale